Rejestracja numeru u listonosza Poczty Polskiej w Orange, Play i T-Mobile

Klienci sieci komórkowych Orange, Play i T-Mobile mogą już zarejestrować numer na kartę u listonoszy Poczty Polskiej. Usługa świadczona jest na terenie całego kraju.

Klienci Orange, Play i T-Mobile mają możliwość rejestracji numeru na kartę u każdego listonosza Poczty Polskiej wyposażonego w tablet. Podczas rejestrowania karty SIM należy wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość i podać podstawowe dane.

– We współpracy z największymi operatorami chcemy ułatwić proces rejestracji milionom klientów. Skorzystanie z usługi świadczonej przez listonosza to duże udogodnienie w tym dla zamieszkujących na terenach z ograniczonym dostępem do tradycyjnych punktów rejestracji oraz dla osób z ograniczoną mobilnością. – mówi Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Obowiązek rejestracji wszystkich używanych w systemie pre-paid kart SIM reguluje wprowadzona 1 lipca 2016 r. ustawa antyterrorystyczna. Akt prawny nakłada obowiązek rejestrowania nowych kart, zaś właścicieli kart będących w użytkowaniu zobowiązuje do dopełnienie formalności do 1 lutego 2017 r. Po tym terminie dla niezarejestrowanych kart wszyscy operatorzy zaprzestaną świadczenia usług.

źródło: Poczta Polska