Play: Rejestracja karty prepaid przez Play24

Play umożliwił rejestrowanie karty SIM przez konto Play24 (w przeglądarce). Teraz wystarczy zalogować się do konta abonenckiego i przypisać niezarejestrowany numer do swoich danych, warunkiem jest posiadanie jednej z usług: abonament (głosowy lub internetowy), ofertę Mix, zarejestrowany numer w ofercie na kartę. Rejestrację numeru na Play24 znajdziecie w tym miejscu: źródło: Play