lajt mobile: Zarejestruj numer i odbierz bonus 100% doładowania

Użytkownicy wirtualnego operatora Lajt Mobile mogą rejestrować numery na kartę prepaid wypełniając prosty formularz rejestracyjny online.

W celu weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym wystarczy dokonać autoryzacyjnego przelewu bankowego na dedykowany numer konta Telestrada S.A. (właściciela marki lajt mobile) kwotą od 1 zł do 500 zł. Ważne aby przelew autoryzacyjny został wysłany z rachunku bankowego osoby rejestrującej numer. Dane adresowe na przelewie muszą zgadzać się z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym.

W ciągu 48 godz. od daty zaksięgowania przelewu bankowego operator prześle SMS potwierdzający rejestrację numeru.

Środki z autoryzacyjnego przelewu bankowego (1-500 zł) zasilą rejestrowany numer telefonu, a Lajt Mobile zwiększy wartość doładowania o 100% np. przelew autoryzacyjny 500 zł = 1000 zł doładowania konta.

źródło: Lajt Mobile