Lajt Mobile

Lajt Mobile i rejestracja numeru przez internet

Klienci wirtualnego operatora Lajt Mobile (MVNO Plusa) mogą rejestrować numer na kartę online wypełniając formularz rejestracyjny.

W celu weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym wystarczy dokonać autoryzacyjnego przelewu bankowego na dedykowany numer konta Telestrada S.A. (właściciela marki Lajt Mobile) kwotą z przedziału od 1 zł do 500 zł. Ważne jest aby przelew autoryzacyjny został wysłany z rachunku bankowego osoby rejestrującej numer. Dane adresowe na przelewie muszą zgadzać się z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym. W tytule przelewu wpisujemy: numer/numery telefonów, które chcemy zarejestrować.

W ciągu 48 godz. od daty zaksięgowania przelewu bankowego operator prześle SMS potwierdzający rejestrację numeru.

Szczegółowe informacje o rejestracji numeru w Lajt Mobile, w tym regulamin promocji i formularz rejestracyjny znajduje się pod tym adresem.

Lajt Mobile jest operatorem wirtualnym działającym na infrastrukturze sieci Plus (MVNO Plusa).

Aktualizacja: 05.12.2017