Rejestracja kart prepaid w salonikach Kolportera

Już w ok. 1000 salonikach i salonach prasowych Kolportera można rejestrować karty prepaid największych operatorów telefonii komórkowej. Rejestrację kart prowadzi dodatkowo 450 punktów współpracujących ze spółką i korzystających z terminali wielofunkcyjnych Kolportera.

Przypominamy: Rejestracji może dokonać każda osoba, która ukończyła 13 rok życia. Jeśli numer należy do młodszej osoby, wtedy powinien on być zarejestrowany na jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Do zarejestrowania karty wystarczy dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. Sprzedawcy należy podać numer i serię dokumentu, imię i nazwisko oraz numer PESEL. Dane trafiają bezpośrednio do bazy operatora, a numer karty prepaid zostaje przypisany do rejestrującej osoby.

Podczas rejestracji w sieci Kolporter oczywiście skorzystamy z wszystkich bonusów, jakie oferują najwięksi operatorzy, m. in. Orange, Plus, T-Mobile i Play.

Oprócz własnej sieci Kolporter oferuje usługę rejestracji kart również w wybranych punktach partnerskich, korzystających z terminali, należących do spółki.

źródło: Kolporter